Na świecie raka leczą. Polacy na raka odchodzą

Nowotwór gruczołu prostaty można pokonać stosując środek medyczny na raka piersi, za to medykament na czerniaka może być efektywny przy leczeniu nowotworu jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, iż sprawdzi się, która mutacja wywołała nowotwór u pacjenta. Gdyby krajowi lekarze byli w stanie badać w taki sposób, jak ich amerykańscy koledzy, chorzy mogliby uniknąć wyniszczającego leczenia, chociażby stosowanej w zasadzie na ślepo chemii. Dużej grupie z takich osób uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

Praktycznie do niedawna określało się nowotwory w zależności od części ciała, które atakowały. Diagnozowano nowotwory piersi, mózgu, jelita cienkiego czy jajnika. Dziś wiemy, że to nie tylko miejsce, ale w pierwszej kolejności występowanie odpowiednich mutagenów sprawia, że dany sposób leczenia okazuje się okazać się efektywny bądź zdecydowanie nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge analizuje nadesłane wycinki guzów pacjentów z całej planety analizując do tego mnóstwo genów, jakie mogą mieć udział w rozwoju raka. Dla każdej osoby człowieka opracowuje indywidualny raport przedstawiający dostępną wiedzę w zakresie odnalezienych zmian nowotworowych a także porady, które środki i z jakiego powodu da się zastosować w danym przypadku.

U 20 letniej Amerykanki Corey Wood nowotwór płuc zdiagnozowano 14 dni po tym, jak przebiegła bieg półmaratonowy. Kobieta pozostawała w doskonałej formie i nie widać było żadnych objawów nowotworu. Podczas porady u okulisty, na jaką poszła po prostu po soczewki kontaktowe przekazała lekarzowi, że występują u niej świetlne błyski w oczach. Lekarz polecił pełne badania, w trakcie jakich odnaleziono zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych a także miejsca przerzutów do kości. Okazał się to nowotwór płuca w poważnym czwartym stadium. Zdawało się, że jedynym rozwiązaniem leczenia stanie się długotrwała a także groźna dla zdrowia chemioterapia. Jej lekarz prowadzący przekazał jednakże kawałki guza do testów profilowania genomowego. Okazało się, że nowotwór spowodowała mutacja w genach ROS1 oraz jest na nią nakierowane lekarstwo. Było skuteczne. Obecnie płuca Corey Wood pozostają zdrowe. Zbieg okoliczności? Nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Przebadanie form mutacyjnych obecnych w próbce rakowej u leczonej osoby a także dobór odpowiedniej terapii do danej mutacji – są to unikalne podejście do zwalczania raka. Lekarz Mike Pellini prezes Foundation Medicine z Cambridge w Massachusetts, jaka tego typu analizy robi informuje, że tym sposobem pacjent pobiera odpowiedni środek w koniecznej dawce nakierowany na konkretny cel. Od chwili przesłania tkanki do przygotowania finalnego raportu upływa około 14 dni. Żeby wykonać test wymagana będzie niewielka ilość materiału z rakiem. Będzie mogła to być tkanka pobrana ostatnio do badania histopatologicznego. Wynik analizy ukazuje informację o ważnych dla procesu leczenia zmianach nowotworowych, potencjalnych terapiach indywidualnych, możliwych badaniach klinicznych wykonywanych przy lekach, które są w stanie pomóc. Tego typu wiedza umożliwia lekarzowi wybrać najodpowiedniejsze leczenie.

About the author