Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza obcej określona w walucie krajowej. Mówiąc prościej, jest to informacja, jak wiele jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby nabyć jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów odmiennych walut. Jej celem będzie podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, bowiem czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na wzrost inflacji (drożeją dobra z importu). Do tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, zachęca inne kraje, które są istotnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia dewaluacji w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby towarów a także usług, jakie jesteśmy w stanie nabyć za określoną kwotę. Najczęściej będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem wartości danej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości towaru lub uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do podniesienia ceny waluty krajowej względem waluty obcej w przypadku ruchomych kursów walut (będzie on on regulowany poprzez rynek). Oznacza podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie ceny waluty krajowej zwie się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej waluty krajowej, spadek kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr z importu. Przykre efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu i podniesienie kosztów pracy w relacji do wartości pracy w innych krajach.Efektem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.

About the author